Nájdenie Hojného Života (Slovak Edition)


Pozri dnu

★★★★★ Reviews

USA_ Ships from United States

🌱 Každým nákupom v Encouraging Bookstore investuješ do iných krajín po celom svete, kde zasievame knihy za použitia VŠETKÝCH našich ziskov po tom, ako odvedieme desiatok. PREČÍTAJ SI VIAC >>

Už je to niekoľko rokov, čo feministické hnutie okradlo ženy o ich oprávnené úlohy a požehnanie z toho, k čomu ich Boh predurčil. Hoci zámer bol, dať ženám rovnaké práva ako mužom, spôsobilo to, že ženy nemajú na výber, ale stávajú sa slobodnými matkami, živiacimi nielen seba, ale často aj svojich mužských spolubývajúcich. Ženy sa neoslobodili od mužov, ako bolo povedané, že sa to stane, ale namiesto toho sa ženy stali posadnuté, aby mali muža, akéhokoľvek muža za akúkoľvek cenu. Nie je prekvapivé, že Biblický prorok povedal, že takéto časy prídu. Izaiáš 4,1 hovorí: „Sedem žien sa chopí jedného muža v ten deň a povedia: ,Svoj chlieb budeme jesť a svoje rúcho obliekať, len tvojím menom nech sa zveme: odstráň našu potupu!‘“

Sú však ženy ako Michele, ktoré boli povolané preraziť cestu ženám, ktoré sa ocitnú samé, bez muža, detí alebo bez rodiny. V týchto 5 knižných sériách nás Michele vezme na svoju cestu, ktorá ju neviedla k znovuzískaniu toho, čo stratila, ale k nájdeniu vzťahu tak silného, tak naplňujúceho a tak pokojného, že je inšpiráciou pre nás všetky.

Mnohé z toho, čo som čítala v tejto knihe, keď bola ešte dostupná len pre ženy v jej kostole, som použila na pomoc ženám v mojej vlastnej službe. Každý z nás potrebuje zbierať nehovorenú pravdu, múdrosť a slobodu, ktorú Michele zažila a o ktorú sa s nami delí v tejto dynamickej knihe pre ženy.

Je mi cťou nazývať Michele mojou priateľkou a je to vďaka tomu, o čo sa s nami otvorene podelila v tejto knihe, čo pomôže objaviť každej jednej z nás, ako sa môžeme povzniesť nad každú situáciu, cez ktorú nás On povolal ísť.

Erin Thiele Restore Ministries International

★★★★★ Reviews

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Nájdenie Hojného Života
Average rating:  
 0 reviews