Ang Wais na Babae (Tagalog Edition)


★★★★★ Reviews


$10 | disenyong digital

Bilang may bagong pagiisip at ang blueprint ng Panginoon, ngayon ay maitatayo mo ng muli ang iyong tahanan sa halip na may kamangmangan na itayo ito sa gumuguhong buhangin. Para sa inyong nakaupo sa gitna ng kaguluhan dahil ang inyong bahay ay gumuho ng tuluyan (sa pamamagitan ng pagtataksil o paghihiwalay) ay mayroong kalamangan. Kayo ngayon ay may matinding pagnanasa na muling itayo dahil wala na kayong ibang matitirahan. Nandito ako noong aking sinumulan na isulat ang workbook para sa kababaihan. Napakasakit para sa akin, pero sulit ang bawat luhang aking iniyak!