Paghahanap ng Masaganang Buhay (Tagalog Edition) 1


Taon na ang lumipas mula ng nakawin ng Kilusang Pangkababaihan sa mga babae ang kanilang makatarungan na tungkulin at biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa paglikha sa kanila. Bagamat ang layunin nito ay makapagbigay sa mga babae ng pantay na karapatan ng kagaya sa mga lalaki, nagdulot ito sa mga kababaihan na tanggapin ang pagiging dalagang ina, na maghandog hindi lamang para sa kanila kundi para sa kanilang mga asawang lalaki. Ang mga kababaihan ay hindi napalaya ang kanilang sarili mula sa mga kalalakihan, kagaya ng nasabi na ito ay magaganap, ang mga babae ay nahumaling na magkaroon ng lalaki, kahit sinong lalaki, sa ano mang paraan. Hindi nakakabigla na ang Propeta sa Bibliya ay sinabing ang araw na ito ay darating. Isaias 4:1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG), “Kami na ang bahala sa aming kakainin at isusuot na damit; pakasalan mo lamang kami para mawala ang kahihiyang taglay namin sapagkat kami'y walang asawa!”

Ang mga babaeng katulad ni *Michele ay tinawag upang baybayin ang landas para sa mga kababaihan na di kalaunan ay matatagpuan ang kanilang sariling mag-isa, walang asawa o anak o pamilya. Sa serye ng limang aklat na ito, dadalhin tayo ni Michele sa kanyang paglalakbay na hindi nagdulot sa kanya na maibalik kung ano man ang nawala, bagkus ang makahanap ng relasyong sobrang matatag, sobrang nakasasapat at sobrang mapayapa na naging inspirasyon siya para sa atin.

Karamihan sa nabasa ko sa librong ito, noong ito ay unang ipinamamahagi sa kaniyang simbahan lamang, ay ginamit ko upang tulungan ang mga kababaihan sa aking ministeryo. Bawat isa sa amin ay kailangang gamitin ang mga hindi nabibigkas na katotohanan, karunungan at kalayaan na naranasan ni Michele at ibinahagi niya sa atin sa daynamikong librong pangkababaihanIsang malaking karangalang matawag kong isang kaibigan si Michelle, at sa pamamagitan ng maliwanag na pagbabahagi niya sa atin sa librong ito na makakatulong sa bawat isa sa ating matuklasan kung papaano tayo makakaangat sa bawat sitwasyong tinawag Niyang pagdaanan natin

Erin Thiele Restore Ministries International

★★★★★ Mga pagsusuri

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Paghahanap ng Masaganang Buhay
Average rating:  
 0 reviews

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Paghahanap ng Masaganang Buhay (Tagalog Edition)