Múdra žena: Múdrosť žien buduje si dom, hlúposť však vlastnými rukami ho búra (Slovak Edition) 1


Pozri dnu

Slovak ww Cover

★★★★★ Reviews

Chcete paperback?

Slovakia_Country.

Maloobchodníci na Slovensku

🇺🇸 Maloobchodníci na USA

Táto kniha je venovaná môjmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Vďaka Ti za to, že si ma nikdy neopustil. Vďaka Ti za to, že si verný svojim prisľúbeniam, najmä Rimanom 8:28: “Ale jedno viem iste: všetko, čokoľvek sa stane, slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha a ktorých si povolal podľa svojho odvekého plánu.”

Mojej prvej dcére Tyler; keď ma Pán Boh tebou požehnal, začala som moju cestu snahy, ako byť zbožnou matkou, dúfajúc, že budem správnym príkladom, ktorý budeš nasledovať. Taktiež mojim dcéram Tare aMacy; hľadajte tichého a pokojného ducha, ktorý je drahocenný v Pánových očiach.

Mojim štyrom synom, Dallasovi, Axelovi, Eastonovi a Cooperovi; starajte sa o ženu, ktorú si vezmete, “lebo kto nájde manželku, nájde poklad a obdrží milosť od Pána′′. Hľadajte ju tak, akoby ste hľadali vzácny poklad, “pretože jej cena je viac ako perly”! Viem, že budem každú moju budúcu dcéru milovať tak, ako milujem vás.

Kapitola 12 a 15 je venovaná mojej mame Grace McGovern, ktorá odišla k Pánovi 10. apríla 2000. Jej príklad, ako milovať všetkých 7 detí “ako požehnanie od Pána”, ma povzbudil v túžbe po deťoch a v dôvere v Pána ohľadom mojej plodnosti. Bola to jej materinská láska, ktorá ma inšpirovala milovať svoje deti. Moja mama mala pravdu – “láska nikdy nezlyhá”!

Všetkým ženám, ktoré prešli cez Obnovené spoločenstvo (Restore Ministries) a pomohli s revíziou, úpravou a korektúrou tejto knihy: moja mama, Jo Hurst, Tammy Sutton, Rachel Floyd, Wendy Bryant, Marylin Danielson a Sarah Buzzard. Ďakujem vám všetkým. Boli ste odpoveďou na naše modlitby.

A nakoniec môjmu manželovi Danovi za to, že sa vrátil domov a stal sa duchovným vodcom našej rodiny a spoločenstva. Každý deň ťa ľúbim viac. 

★★★★★ Reviews

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Múdra žena
Average rating:  
 0 reviews

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Múdra žena: Múdrosť žien buduje si dom, hlúposť však vlastnými rukami ho búra (Slovak Edition)